Beatrijs

Commissieleden (2023-2024)

Imre Koekenbier (voorzitter)
Inge van der Molen
Jean-Luca Hoffstedde
Welmoed Ouwersloot

In een stil en heilig oord,
Leefde onze Beatrijs, haal ziel ongestoord.
Onze favoriete non sleet haar dagen niet alleen,
Drie medeleerlingen volgden haar sereen.

Secretaris Welmoed, de jongste van het grut
Raakte van haar uitvoerig notuleren nooit uitgeput.
Jean-Luca waakt over de kloosterbonnen
En controleert de uitgaven van de nonnen.

Inge verlaat ’t klooster ’s nachts vol devotie
En plakt stadsmuren vol met promotie.
Imre, de moeder-overste, leidt de kloosterlingen
Terwijl zij hun heilige liederen zingen.

In het rood gaan de zusters gehuld
Terwijl zij van de Nederlandse taal raken vervuld.
Graag delen zij hun kennis en inspiratie
Zodat deze kan fungeren als educatie.