Commissies

De avonden

Commissie voor de organisatie van feesten en niet-studiegerelateerde activiteiten.

Gouden jaren

Commissie voor de almanak.

Pinkeltje

Commissie voor het eerstejaarsfeest.

Beatrijs

Commissie voor studiegerelateerde activiteiten.

Karel ende Elegast

Commissie voor sportactiviteiten.

Reize door het Aapenland

Commissie voor de studiereis naar het buitenland.

Nova Zembla

Commissie die de lustrumreis (eens in de vijf jaar) organiseert.

Het Bureau

Commissie voor het verenigingsblad.

De koe

Commissie voor de introductie van de eerstejaars en het introductiekamp.

Titaantjes

Commissie voor de organisatie van het College Carrousel als onderdeel van de open dagen & introductie van de RUG.

Dorsvloer vol confetti

De commissie die de lustrumweek (eens in de vijf jaar) verzorgt.

Camera Obscura

Commissie voor het fotograferen van de activiteiten.

Mei

Commissie voor muziek.

De stille kracht

Commissie voor het controleren van de verenigingskas.