De koe

Commissieleden (2021-2022)

Rowin Arnoldus (voorzitter)
Ivar Czudar
Kyra Grievink
Jean-Luca Hoffstedde
Imre Koekenbier
Eden van der Plas

Laten we het eens ongegeneerd hebben over koetjes en kalfjes. Letterlijk, want wat je nu zult lezen zal allesbehalve onbelangrijk zijn. ZaZa heeft er namelijk een aantal (koetjes en kalfjes) en deze groep runderen is de oudste commissie die ZaZa rijk is. De koe organiseert jaarlijks het introductiekamp voor nieuwe leden en zorgt ervoor dat zij in een warm bad terechtkomen. Na de zomer verliet een aantal koeien onze stal (voor zover wij weten niet afgevoerd voor slacht) en deze lege plekken zijn opgevuld door twee nieuwe kalfjes: Imre en Eden. Imre is, wanneer ze niet in Groningen te vinden is, waarschijnlijk met andere koeien aan het knuffelen in de Achterhoek. Eden heeft zich vanuit Noord-Holland na lang twijfelen toch maar in onze warme stal genesteld en ze is absoluut op haar plek hier. Uit de sloot zijn nog vier oude koeien gehaald: Jean-Luca, Ivar, Kyra en Rowin. Jean-Luca is tweedejaars koe, een echte bikkel, de koe die het meeste hooi uit onze stal op zijn vork neemt als penningmeester van ZaZa én als lid van De koe. Ivar is de penningmeester van deze prachtige commissie, maar graast dit jaar zo nu en dan bij Dizkartes mee. Kyra is onze secretaris, zij is alert en houdt goed in de gaten wat er allemaal om ons heen gebeurt in de stal, ons weiland en zelfs ver daarbuiten. En dan hebben we nog onze voorzitter, Rowin, die er dit jaar voor mag zorgen dat er niet al te veel koeienvlaaien in onze weg liggen. We zullen onze Roodbont en Amerikoe van vorig jaar erg missen. Uit het nog te ontleden koeienoog, maar niet uit het hart.

Met zijn zessen zijn wij hard op weg om in september terug te keren naar onze favoriete boerderij; die van Boer Piet op Schiermonnikoog! We hopen veel nieuwe eerstejaarsstudenten te kunnen verwelkomen tijdens het koe-kamp 2022 en bij ZaZa! Het hart van De koe klopt voor jullie!

Koesjes,

De koe