Reize door het Aapenland

V.l.n.r. Else Hagen, Megan Postma, Eva Klüte, Jaap Twiest

Commissieleden (2019-2020)

Else Hagen (voorzitter)
Jaap Twiest (secretaris)
Eva Klüte (penningmeester)
Megan Postma

HEEN-EN-WEERWOLF
3x fluiten

Op de Groningse gracht komt op woensdagmiddag na drie keer fluiten een boot aangevaren. Op deze boot staan vier weerwolven, volledig gekleed in een gele jas met bijpassende hoed. De Heen-En-Weerwolf 2019-2020 heeft zijn trossen losgegooid om een perfecte locatie voor de studiereis te vinden en we zijn dan ook met veel enthousiasme begonnen!

Al dit enthousiasme zorgt tijdens de vergaderingen voor ontzettend veel ideeën en Jaap Twiest doet als secretaris zijn uiterste best om al die ideeën op te nemen in de notulen. De Heen-en-Weerwolf heeft een belangrijke taak als het gaat om geldzaken en daarom houdt Eva Klüte als penningmeester een mooie begroting bij. Voor een leuke studiereis heb je naast vier enthousiaste wolven, ook reisgenoten nodig. Megan Postma zorgt ervoor dat we ons enthousiasme kunnen overdragen en iedereen nu al staat te popelen om in mei met ons op reis te gaan. Dan is het aan Else Hagen, de voorzitter van dit clubje wolven, om alles in goede banen te leiden.

Met z’n vieren bundelen we onze krachten en ideeën om met volle vaart op ons einddoel af te varen. We zien jullie op onze boot!