Kluizelaar

De Kluizelaar is misschien wel het minst bekend ledemaat van ZaZa. Schuw als hij is, houdt hij de financiën (en daarmee de penningmeester) van ZaZa scherp in de gaten. Dit controle-orgaan ziet er op toe dat er geen misverstanden omtrent het duimkruid van de vereniging ontstaan. Gierige, corrupte en poenbeluste bestuursleden zullen direct door de mand vallen, als de Kluizelaar zijn controle houdt. Mede daarom gaat het zo goed binnen ZaZa! Tot de Najaars-ALV 2018 bestaat de Kluizelaar uit Jeltsje van der Mark (voorzitter), Dineke Hylkema en Aniek van Balen.


V.l.n.r.: Dineke, Jeltsje en Aniek