Links

Nederlandse Taal en Cultuur

Rijksuniversiteit / Nederlandse Taal en Cultuur — informatie over de studie
Nestor — Webportaal voor studiemateriaal
ProgRESS — Slaag jij cum laude?
Roosters — Vind je rooster

Zusterverenigingen

Helios — Universiteit van Amsterdam
Nieuw Nederlands Peil — Leiden
Studievereniging Voor Neerlandici — Nijmegen
Awater — Utrecht

Verbanden

Hebban olla vogala — Alumnivereniging
FVOG — Faculteitsverenigingenoverlegorgaan Groningen

Tijdschriften

Onze Taal — Tijdschrift over de Nederlandse taal
TNTL — Tijdschrift voor Nederlandse taal en letterkunde
Spiegel der Letteren — Tijdschrift voor literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap

Overige

’t Gat van Groningen — De stamkroeg der ZaZa Instituutsvereniging Nederlands
Flanor — Literair dispuut