Links

Zusterverenigingen

Helios — Universiteit van Amsterdam
Nieuw Nederlands Peil — Leiden
Studievereniging Voor Neerlandici — Nijmegen
Awater — Utrecht

Verbanden

Hebban olla vogala — Alumnivereniging
FVOG — Faculteitsverenigingenoverlegorgaan Groningen

Tijdschriften

Onze Taal — Tijdschrift over de Nederlandse taal
TNTL — Tijdschrift voor Nederlandse taal en letterkunde
Spiegel der Letteren — Tijdschrift voor literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap

Overig

Flanor — Literair dispuut