Mei

V.l.n.r. Æde de Jong, Jamie Breedeveld, Janine R. Mooij.

Commissieleden (2019-2020)

Jamie Breedeveld (voorzitter)
Aede de Jong (secretaris)
Janine R. Mooij (penningmeester)

Lectori salutem,

De uil van Minerva schraapt haar keel. Lang, veel te lang al moeten wij, neerlandici in spe, doctorandi en doctoren, het stellen met een wansmakelijke woeker, een grandioze kwantiteit aan redundant Engels. In deze boreale wereld laten wij ons oor krenken door modieus bedoelde anglicismen die een ontkenning van onze Nederlandse identiteit zijn. Púúúre oikofobie! Het Nederlands mag geen object van schaamte en slachtoffer van afgoderij zijn, maar dient te worden begrepen als ons wapen in de strijd tegen deze ketterse afdwaling van onze muzikale cultuur, die wordt kapotgemaakt door die immense hang naar dat wat niet eigen is. De Lispeltuut rekent af met deze stupiditeit, met de epigonen die zovele akkoorden hebben verkwanseld, met die atonale indoctrinatie. Het niet beducht zijn voor onze moedertaal is een van de kernwaarden van de Lispeltuut.

De pijlers van onze commissie zijn een verbroederend kerstlied, een monter reislied en een mieters optreden voor onze kompanen ter opluistering van de zogeheten Eindbarbecue. Een omvangrijke portefeuille, die wij enkel kunnen uitvoeren doordat wij beschikken over de nodige deskundigheid. Onze commissie kent een weergaloze samenstelling, is een construct van excellentie op basis van kruisbestuiving: fractievoorzitter Jamie Breedeveld speelt piano, gitaar, basgitaar én ukelele; secretaris Æde de Jong kan overweg met piano, gitaar, basgitaar, mandoline, ukelele én Garage Band; penningmeesteres Janine R. Mooij is autodidact en beschikt over niet minder dan twee paar stembanden. In canon nemen wij het op tegen het commissiekartel, want dat is onze garantie: een onzekere kwaliteit.

Kornuiten, wij gaan ons verenigingsgevoel gestalte geven op muzikaal niveau!

Eigenhandig geplukte lavendelgroeten uit de Provence,

Lispeltuut

Post Scriptum: de glanzende vleugel op ons vakkundig geschoten commissieportret is niet ons eigendom. Wij hebben deze gekoloniseerd bij huis voor amateurkunst Vrijdag, hetgeen met buitengewone dank aan Timon Abels.