Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit bestuursleden van tenminste twee verschillende oud-besturen. Het doel van de Raad van Advies is het ondersteunen van het huidige bestuur door middel van het, zowel gevraagd als ongevraagd, advies geven over alle zaken die te maken hebben met besturen in de breedste zin des woords. Daarnaast geeft de RvA advies aan de Algemene Ledenvergadering inzake het door het bestuur en de individuele bestuursleden gevolgde beleid.

25796131262_286ce042fa_o