Camera Obscura

Commissieleden (2022-2023)

Eden van der Plas (voorzitter)
Laura Bodewes
Jan van Gulik
Rowin Arnoldus

Willem Frederik Hermans schreef ooit: “Voordien, als iemand zijn portret liet schilderen en het beviel hem niet, kon hij de schuld aan de schilder geven. Maar de camera, weten wij, kan niet liegen.” Hier sluiten wij ons als Camera Obscura volledig bij aan. Of je nu in je mooiste kledij bij het gala bent, of in je oude kloffie in een plas bier staat te stampen, wij leggen alles vast. Dit jaar bestaat de commissie uit een viertal cameraadjes. Laten we ons even voorstellen.
Linksachterin zien wij Rowin Arnoldus. Rowin pakt dit jaar een bekende rol op als
penningmeester, zoals hij ook was in een vorig bestuur. Ditmaal is deze functie wellicht eenvoudiger, maar toch maakt Rowin de beste begrotingen en houdt hij vaardig de uitgaven bij.
Rechts van Rowin is Jan van Gulik. Ook dit jaar neemt Jan de functie van Hoofd Cadeaus op zich. De vier cameraadjes maken, onder toeziend oog van Jan, de cadeautjes voor de winnaar van de foto van de maand.
Helemaal linksonder zien we Laura Bodewes. Zij heeft dit jaar het stokje van voorzitter doorgegeven om achter de laptop te springen. Als secretaris notuleert zij, bijna foutloos, tijdens de vergaderingen.
Als laatste zien we rechtsonder Eden van der Plas. Zij zal dit jaar de functie van voorzitter op zich nemen. Niet alleen zal zij de vergaderingen in goede banen leiden, maar ook maakt zij elke maand de foto van de maand bekend.

Tot bij de volgende activiteit,
Camera Obscura ‘22-’23