Gouden jaren

Commissieleden (2021-2022)

Annechien Hussem (voorzitter)
Szófi Bosma
Loïs de Groot
Jet Sterkman

Hooggeachte lezer,

Het is ons de grootst denkbare eer u de leden der almanakcommissie Gouden jaren voor te mogen stellen. Vier ZaZaïsten hebben zich voor 2021-2022 dienstbaar opgesteld en zullen dit studiejaar de figuurlijke almanakkoets trekken.

Als allereerste is er mevrouw Loïs de Groot. Zij zal zich dit jaar als chef lay-out ontfermen over de vormgeving van het te produceren boekwerk. Haar scherpe oog en creatieve geest ontgaat niets, waardoor wij er alle vertrouwen in hebben over enkele maanden een almanak van de grootste schoonheid naar buiten kunnen brengen. Ten tweede de penningmeester van de commissie: mevrouw Szófi Bosma. Met het publiceren van een Gouden product is vanzelfsprekend geen bescheiden hoeveelheid geld gemoeid. Mevrouw Bosma zal er, door middel van het opstellen van begrotingen en realisaties, voor zorgen dat al uw contributiegelden en sponsorbijdragen op de juiste plek terechtkomen. De derde persoon die dit jaar haar ziel en zaligheid aan de almanak zal wijden is mevrouw Jet Sterkman. Deze Gouden jaren-veteraan zal dit jaar wederom de functie van secretaris vervullen. Mevrouw Sterkman houdt elke week tijdens de Gouden vergaderingen de notulen bij. Tevens zal zij zich dit jaar ontfermen over de acquisitie. De koetsier van het gezelschap is dit jaar mevrouw Annechien Hussem. Vanaf de bok overziet zij alles wat gaande is in en rond de koets en zal zij de commissie de weg wijzen.

Onder hun beleid zal de Gouden almanakkoets van ZaZa koers zetten naar wederom een prachtig pronkstuk voor in uw boekenkast. Mocht u de koets ooit langs zien ratelen, neem dan vooral de moeite om even te zwaaien. Wij zullen u danken.

Was getekend,

Gouden jaren 2021-2022