Over ZaZa

Gegevens

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands
Studievereniging Nederlandse Taal & Cultuur en Taalwetenschap in Groningen

Oude Kijk in ’t Jatstraat 26. Postbus 716
9712 EK Groningen

bestuur@zaza-nederlands.nl 

KvK: 40026300
ABN AMRO: NL27ABNA0508602114

ZaZa toen en nu

ZaZa Instituutsvereniging Nederlands is op 5 oktober 1992 opgericht door een aantal enthousiaste studenten. De introductiekampcommissie De koe bestond daarvoor al. In eerste instantie is ZaZa dan ook opgericht om het geld van De koe op te kunnen maken in het belang van studenten Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Langzaamaan werd ZaZa steeds groter en ontstonden dingen als een activiteitencommissie en een verenigingsblad. ZaZa en de opleiding Nederlands waren toen al zeer nauw aan elkaar verbonden. Helaas verminderde het animo voor de studievereniging op een gegeven moment. Tussen oktober 1998 en juni 2006 waren er officieel geen bestuursfunctionarissen meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Meer dan tien jaar geleden werd de vereniging weer nieuw leven in geblazen door de ‘iekes’. Anna (Annemieke), Alieke en Marieke vormden het bestuur 2007-2008. Het idee van ‘af en toe een activiteitje organiseren’ werd vervangen door grotere plannen en ZaZa werd heropgericht. Bestuur Pollman, Bestuur De Vries I, Bestuur Diepeveen, Bestuur Manning, Bestuur Visser, Bestuur De Vries II, Bestuur Westra, Bestuur Klatter, Bestuur Gelvort, Bestuur Posthumus, Bestuur Ottens, Bestuur Van der Linde, Bestuur Van Gulik, Bestuur Bodewes en Bestuur Den Hartog hebben deze lijn voortgezet. 

In 2022-2023 is bij onze vereniging een boel extra vreugde gekomen. Toen de vereniging van Taalwetenschap te Groningen, TW!ST, geen nieuw bestuur had, heeft Bestuur Den Hartog de taalwetenschappers verwelkomt. Zij konden in commissies en activiteiten werden aangepast om het vakgebied van de Taalwetenschap meer te behelsen. In 2023-2024 staat Bestuur Vening aan het roer en is de vereniging nog steeds volop in ontwikkeling. Sinds juli 2023 zijn de statuten aangepast om te zorgen dat Taalwetenschappers ook officieel lid van ZaZa kunnen worden. Dat is natuurlijk niet het einde, we blijven altijd verder ontwikkelen. ZaZa heeft op dit moment maar liefst elf actieve commissies en een ondersteunend orgaan.

Missie van de vereniging

ZaZa is de verbindende schakel tussen studenten en docenten van de opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur en Taalwetenschap. De studievereniging heeft als doel om contacten tussen studenten, docenten en niet-onderwijzende personeelsleden te bevorderen. ZaZa behartigt de belangen van studenten Nederlandse Taal en Cultuur en Taalwetenschap met betrekking tot de studies en/of de toekomst. Daarnaast zet ZaZa zich in om de belangstelling en betrokkenheid van studenten, docenten en niet-onderwijzende personeelsleden te bevorderen voor het onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur en Taalwetenschap, de wetenschappelijke en maatschappelijke vorming van studenten en de toepassing van de studies Nederlandse Taal en Cultuur en Taalwetenschap. Dit doet zij door middel van het organiseren van activiteiten waarbij leden kunnen samenkomen in studiegerelateerd en niet-studiegerelateerd verband.